Leta i den här bloggen

2014-06-29

Baselbanken och Englund om räntan - "the risks of relying too heavily on monetary policy to stimulate the economy"

In its annual report Bank for International Settlements (BIS) spelled out the risks of relying too heavily on monetary policy to stimulate the economy.  Szu Ping Chan, Telegraph 29 June 2014

Jag tycker det är skriande uppenbart att räntan världen över är för låg och att en större del av stimulanserna borde ske via finanspolitiken. Rolf Englund, 5 december 2009

Läs mer här


Inga kommentarer: