Leta i den här bloggen

2014-06-30

Cameron pekar på den avgörande frågan för EU och EMU

Det är målsättningen om ett ständigt fastare förbund - "ever closer union" - som är själva grundbultsfelet med EU.

Det är föreställningen om att det inte finns något slut på överflyttningen av makt från medlemsländernas regeringar och parlament till Bryssel.

Frågan är om, inte när, den Europeiska Unionen blir Europas förenta stater.

Som Cecilia Malmström och Lars Leijonberg skrev:

Fp-vision för framtidens EU: 40 medlemsländer, 800 miljoner invånare och debatter över språkgränserna Europa har för medborgarna blivit en lika självklar politisk nivå, som den egna kommunen eller egna nationen.

http://www.nejtillemu.com/ceciliamalmstrom.htm

If by a fair deal, we can agree that we are not heading, at different speeds, to the same place

– as some have assumed up to now – then there is business we can do.

Angela Merkel said that "ever-closer union" did not mean a one-speed Europe. 


Men, som sagt. Frågan är om, inte när, den Europeiska Unionen blir Europas förenta stater.Inga kommentarer: