Leta i den här bloggen

2011-10-19

Rules of Recapitalisation

Många banker i Europa, som riskerar väldiga förluster på de lån de dumt nog givit till euroländer, måste tillföras nytt kapital, rekapitaliseras, som det kallas.

Därom råder det rörande enighet.

Hur det skall gå till råder det delade meningar om. Ryktena säger att Frankrike gärna se att pengarna kommer från en gemensam pott, medan Tyskland anser att franska banker i första hand skall få nytt kapital från Frankrike.

Om detta pågår en livlig debatt.

Däremot är det väldigt tyst om på vilka villkor de nya statliga eller överstatliga pengarna skall omvandlas till eget kapital, typ aktiekapital, i bankerna.

Det får väl bli någon typ av preferensaktier, dvs de nya statliga och överstatliga aktierna skall gå före de gamla aktieägarna, Wallenberg och andra, när det gäller utdelning och förmånsrätt vid konkurs.

I utbyte skall väl de gamla aktieägarna ha rätt att lösa in preferensaktierna om de vill och kan.

Som gammal moderat kämpe mot banksocialisering är det sorglustigt att se dagens spektakel.

Att förstatliga banker ansågs inte vara en bra idé. Hur skall man få till dagens nya ord - Överförstatligande av bankerna?

Och det är vi nya moderater för. Ja, vad skall man göra när de privata bankerna har kört sitt förtroende i botten?

Men bankdirektörerna är glada ändå. Dom har redan lyft sina bonusar.

Ett visst missmod, parat med raseri, finns nog djupt inne i borgerliga kretsar, om det finns några sådana nuförtiden.


Inga kommentarer: