Leta i den här bloggen

2011-10-09

PJ Anders Linder är på rätt spår om eurokrisen

- På EU-nivån har beslut och beslutsfattare seglat iväg farligt långt från den allmänna opinionen, och krisbekämpningen kan leda till mer överstatlighet än vad politikerna någonsin har bett om mandat för.

Det skrev den PJ Anders Linder i SvD 9 oktober 2011.

- Politiker har lovat mer än de rimligen har kunnat hålla, och väljare har accepterat de orimliga löftena. Många har skäl att idka självrannsakan, skriver han också.

Ordet självrannsakan i samband med eurokrisen kan jag inte påminna mig ha sett förut på Svenska Dagbladet ledarsida, se där ett framsteg.

PJ Anders Linder är således på rätt spår. Man får förstå om han vill ta ett steg i taget i denna inom Alliansen lika heliga som känsliga fråga som EMU är.

Nästa steg för PJ och hans kollegor på ledarsian är att dra några slutsatser av det PJ nu har konstaterat.

Det måyse nämligen anses mycket allvarlig att "beslutsfattare seglat iväg farligt långt från den allmänna opinionen". Antingen får de på ta sig den svåra uppgifen att övertyga den allmänna opinionen om hur bra det är med euron och EMU, eller så får de anpassa sin politik efter vad deras väljare vill.

Än allvarligare är konstateradet att "krisbekämpningen kan leda till mer överstatlighet än vad politikerna någonsin har bett om mandat för".

Det är ju inte fråga om litegrann mer överstatlighet, utan ett stort språng mot ett Europas Förenta Stater, ett nytt romerskt rike brukar jag kalla det, där dagens statera förvandlas till provinser.

Om man vill förvandla gamla nationalstater till provinser får man lov att först och efter debatter i god demokratisk anda inhämta de styrdas samtycke.

Att genomföra Den Stora Europatanken utan att fråga folken har lång tradition inom EU. Här ett exempel.

"I am sure the euro will oblige us to introduce a new set of economic policy instruments.
It is politically impossible to propose that now. But some day there will be a crisis and new instruments will be created." Det sade Romano Prodi, EU Commission President.
Financial Times, 4 December 2001

Det har hela tiden varit strategin som utformades av Jean Monnet.

Många gläder sig åt de första stapplande stegen på Svenska Dagbladets resa mot en nygammal EMU-politik.

Stå på!Inga kommentarer: