Leta i den här bloggen

2011-10-14

David Cameron låter som Johanna Möllerström. Det är inget beröm.

David Cameron avslöjar sina "pre-Keynesian views" skriver Martin Wolf i Financial Times.
- When weak demand is the immediate constraint on output, that is simply terrifying.

I ett tal nyligen sade Cameron:
“The only way out of a debt crisis is to deal with your debts. That’s why households are paying down their credit card and store card bills. It means banks getting their books in order. And it means governments – all over the world – cutting spending and living within their means.”

Han låter som Johanna Mölleström i Svenska Dagbladeet.

Men är det inte sunt förnuft att betala tillbaka om man har lånat för mycket, frågar Martin Wolf retoriskt. Vad som är förnuftigt för enskilda individer är inte förnuftigt för hela ekonomin eftersom en persons utgifter är en annan persons inkomster.

Om alla minskar sina utgifter minskar BNP.

Read Martin Wolf here

Danne Nordling har nyligen kritiserat Johannas tes att "Stimulanspaket är bara experiment".

Johanna Möllerström och David Cameron spelar på folkets okunnighet om elementär nationalekonomisk kunskap.

 - When weak demand is the immediate constraint on output, that is simply terrifying, som Martin Wolf skrev.

För en lika allvarlilg, men lättsamt skriven, artikel se So why did the prime minister change his speech at the last minute?  There’s a school of thought out there that suddenly having every consumer in the country close his or her wallet might not be terribly good for the economy.
Tim Harford, FT October 7, 2011

Läs om Stabiliseringspolitik här

Inga kommentarer: