Bostadskreditnämndens larmrapport om bostadspriserna och hushållens skuldsättning

Ny rapport från Bostadskreditnämnden
En slutsats som vi kan dra efter att ha analyserat utvecklingen i Danmark, USA och Sverige är att kombinationen av
låga räntor, små krav på kontantinsats, amorteringsfria lån och marknadsvärdering leder till att hushållen skuldsätter sig för mycket. 

 
Större delen av prisuppgångarna på bostadsmarknaderna kan förklaras av övergången till rörliga räntor och amorteringsfria lån under åren innan krisen, skriver Bostadskreditnämnden 26 oktober 2011


Man kan tillägga att de senaste årens fortsatta uppgång i bostadspriser och skuldsättning har orsakats av det ekonomiskt och moraliskt förkastliga avskaffandet av fastighetsskatten.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Sju chefsekonomer med delade meningar (2,5 eller 2,25)

Röd Öppning - Red Opening

Niklas Ekdal, bunkergängets apologet