Leta i den här bloggen

2010-10-07

Sanningen om Estonia ?

I Sverige uppfattas ofta, med de styrandes gillande, de som sysslar med att söka sanningen om Estonias undergång som mindre seriösa knäppskallar som sysslar med konspirationsteorier.

Men något mer seriöst än The Royal Institution of Naval Architects får man leta efter.

From Wikipedia:
The Royal Institution of Naval Architects (also known as RINA) is an international organisation representing naval architects. The Royal Institution of Naval Architects was founded in Britain in 1860 as the Institute of Naval Architects and incorporated by Royal Charter in 1910 and 1960.

Deras tidskrift har i sitt septembernummer 2010 flera artiklar om orsakerna till Estonias förlisning.


En av artiklarna, på sid 36 ff, är skriven av Anders Fischer.

En sökning på nätet leder till FOA, som nu kallas FOI.

"Anders Fischer vid FOA har ägnat många år åt att studera undervattensdetonationers verkan på fartyg och ubåtar."

http://www.foi.se/FOI/templates/Page____700.aspx


Läs och döm själv

Inga kommentarer: