Leta i den här bloggen

2010-10-07

Härliga tider, strålande tider


Jobless Claims in U.S. 

Decreased 11,000 Last Week to 445,000


Det anses hoppingivande.

Siffran  indicating companies are slowing the pace of firings.

Det är ju glädjande, men While dismissals are abating, employers aren’t adding the number of jobs needed to reduce unemployment that’s close to a 26-year high.

Och så säger dom att finanskrisen är över...

Inga kommentarer: