Leta i den här bloggen

2010-10-11

Är Diamond, Mortensen och Pissarides värda Nobelpriset?


– Om man vill hårdra det, kan man väl säga att Anders Borgs världsbild har blivit prisbelönad i dag. Den forskning som de här har bedrivit är ju i hög grad den som Anders Borg hela tiden hänvisar till när han talar om att det ska löna sig att söka jobb. Om arbetslöshetsunderstödet är högt så minskar intensiteten i jobbsökandet, säger Klas Eklund, ekonom vid SEB.

– Det är ett utmärkt val utifrån att arbetsmarknaden, som man har tillämpat den här forskningen på, är ett område där många länder behöver få hjälp via den ekonomiska teorin och tillämpningen. Så det här ger ju beslutsfattare världen över lite extra hjälp utifrån vad de här forskarna har kommit fram till, säger Cecilia Hermansson.


De säger det i E24

- Det byggs stora ekonomiska modeller av ekonomin på basis av deras teorier där man kan mata in information, modellen räknar igenom och visar vad som händer med arbetslöshet, med vakanser, med priser, löner och allting sådant, säger Mats Persson, professor i nationalekonomi och medlem i priskommittén till Ekot.

De tre pristagarna delar på 10 miljoner kronor.

Paul Krugman, who won the Nobel economics prize in 2008, described the award as "richly deserved" because friction theory is "very important stuff", enligt BBC.Själv skriver han så här:


http://economix.blogs.nytimes.com/2010/10/11/the-work-behind-the-nobel-prize/#more-84637

- Transactions do not happen by themselves but after a search process that can be costly and time-consuming, the research found. This makes it possible for market outcomes to match supply and demand well, inefficiently or not at all, kan man läsa i Financial Times.

Men transaktionskostnader läste jag om på universitetet redan på på 1960-talet.

Och att man letar längre efter ett nytt jobb om man har hög a-kassa än om man inte har någon a-kassa alls, det förstår väl vem som helst./Dock har det visat sig, några timmar senare att både Klas Eklund och jag, och därmed även Anders Borg kan ha fel enligt vad en av pristagarna har skrivit.


Whenever one worker passes up a job, that worker makes finding a job easier for other workers. This insight led to Professor Diamond’s conclusion that higher levels of unemployment insurance could improve the workings of the labor market by making some workers pass up marginal jobs.
...
The work of these economists does not tell us how to fix our current high unemployment levels, but it does help us to make some sense of our current distress. Their models tell us that common wisdom — like the belief that higher unemployment benefits always increase unemployment — may be wrong and that policies that improve matching may have great value./http://www.calculatedriskblog.com/2010/10/economic-nobel-prize-matching-honored.html- The enduring relevance of the laureates’ work is borne out by the stubbornly high unemployment rates in the aftermath of the financial crisis. In the US, for example, many unemployed used to work in construction, which collapsed with the housing bubble, heter det vidare i FTs artikel.

Ja, det är klart att det är svårare för en arbetslös byggnadsarbetare att hitta ett nytt jobb om byggandet har kollapsat.

Nu står världen mitt uppe i en finanskris som fortfarande kan övergå i en härdsmälta och så sysslar Mats Persson och hans kompisar med pretentiöst nonsens.

Mats Persson har tidigare varit med och delat ut priset till Robert Lucas, för hans teori om rationella förväntningar - The efficient-markets hypothesis, EMT.

Om denna teori skrev Lawrence H. Summers  (FT July 10 2009):

-  The chief intellectual casualty of the current crisis has been the “efficient markets” school  – the theory, associated with such erstwhile laisser faire gurus as Alan Greenspan, that market participants are governed by rational expectations and markets are self-correcting.

I den nya upplagan av sin lärobok i nationalekonomi, som jag förbereder en artikel om, skriver Klas Eklund om Robert Lucas på sidan 212:

- Bland annat gör den /EMT/, hävdar kritikerna, det omöjligt att förklara ekonomins konjunktursvängningar. Finanskriser och spruckna bubblor är svåra att förena med antagandet att aktörerna är helt rationella i sin syn på framtiden.

Svåra att förena?

Slutligen några ord av FTs skribent John Kay, FT April 13 2010:

The failures of economics in the recent crisis are most evident in two areas:


The inadequacies of the efficient market hypothesis, the bedrock of modern financial economics, and the irrelevance of recent macroeconomic theory.

Inga kommentarer: