Leta i den här bloggen

2010-03-24

Det riktigt stora potentiella bekymret är Spanien.

Det riktigt stora potentiella bekymret är Spanien. 


Spaniens externa nettoskuld är fem gånger så stor som Greklands. 


Den uppgick vid utgången av tredje kvartalet i fjol till 955 miljarder euro och torde med de löpande bytesbalansunderskotten nu ha passerat 1000 miljarder euro.


Det skriver Per Lindvall på e24.se i en utmärkt artikel.


Här min sida om Spanien.

Inga kommentarer: