Leta i den här bloggen

2022-10-17

Credit Suisse tvingas böta 5 miljarder kronor

Upplägg med så kallade MBS:er (”mortgage backed securities”)

Bostadslån som  packats om och sålts som värdepapper med svag kreditvärdering på finansmarknaden under falsk förespegling om att de var klart säkrare än de faktiskt var,  utlöste sedermera finanskrisen 2008, när Credit Suisse-konkurrenten Lehman Brothers gick omkull.

Credit Suisse har för närvarande ett stort kapitalbehov och banken har gått ut med att information om eventuella avyttringar eller andra finansieringslösningar kommer att ges i samband med att tredje kvartalets delårsrapport presenteras. 

Kapitalbehovet uppgår till flera miljarder schweizerfranc för genomförandet av en omorganisation och utsikterna för att säkra dessa genom nyemission är utsiktslösa efter att aktiekursen rasat med över 50 procent under året.

DI 17 oktober 2022

https://www.di.se/live/credit-suisse-i-forlikning-ska-betala-495-miljoner-dollar/


Credit Suisse Default Swaps Near 2009 Level

Bloomberg 2 October 2022

https://englundmacro.blogspot.com/2022/10/credit-suisse-default-swaps-near-2009.html


Inga kommentarer: