Leta i den här bloggen

2021-01-02

Vi behöver inte längre fantisera om klimatförändringarna – de är märkbara här och nu. Men... Peter Englund

Men det är alls inte för sent.

”The future we choose”. Författarna är Christiana Figueres och Tom Rivett-Carnac.

De två skyggar inte för det apokalyptiska, men deras budskap är att katastrofen är fullt möjlig att undvika, bara vi handlar, nu.

Lösningen finns ej i marknaden allena, men det finns ingen lösning utan marknaden.

Lösningen finns ej enbart i teknologin, men det finns ingen lösning utan teknologin.

Peter Englund DN 26 december 2020

We will eventually get to net-zero emissions. Solar and wind energy, as well as storage batteries, keep getting cheaper. 


We just won’t get there in time to prevent ruinous climate change.


Simon Kuper FT 12 November 2020


https://englundmacro.blogspot.com/2020/11/we-just-wont-get-there-in-time-to.html

Inga kommentarer: