Leta i den här bloggen

2021-01-12

Fortfarande dröjer sig obesvarade frågor om militära transporter på Estonia

På den svenska sidan hade tulltjänstemännen fått order uppifrån om att släppa igenom transporter från Försvarsmakten utan kontroller när Estonia kom in till kaj i Stockholm, enligt ett hemligt avtal mellan Försvarsmakten och Tullverket.

Senare kom det fram att avtalet skrevs under redan i februari 1992 och hade varit i kraft i 30 månader när Estonia förliste. Tullverkets generaldirektör Ulf Larsson bekräftade i TV 4 Nyheterna att rörde det sig om ”tullklarering av särskild materiel” och att det hade pågått militära leveranser på fartyget under en längre tid.

Jonas Gummesson SvD 9 januari 2021

https://www.svd.se/fragan-om-militar-last-pa-estonia-drojer-sig-kvar


Konstigt att han inte nämndes vid namn han som  var statsminister när det beslöts att förtullning skulle ske i särskild ordning...

Nämn ej hans namn, nämn ej hans ätt, gör kronan på hans hjässa lätt.

Inga kommentarer: