Leta i den här bloggen

2019-05-18

Två visioner om Europa står mot varandra.

 Å ena sidan ett EU med alltmer överstatlighet, som präglas av legalism, där det alltid finns ett nytt fördrag eller ny konvention som medlemsstaterna har att underkasta sig. Ett Europas förenta stater.

Å andra sidan ett EU av relativt självständiga nationer, men där man samarbetar om det man inte kan lösa på egen hand. Där ingen yttre makt tvingar demokratiskt valda regeringar att genomföra politik deras folk avskyr. Ett europeiskt nationernas förbund.

Detta är vår tids stora politiska konflikt.

Inga kommentarer: