Leta i den här bloggen

2019-05-15

EU:s överstatliga lagstiftningsmakt måste förstås användas med måtta, sans och balans.

”Gårdagens suveräna stater kan inte längre lösa dagens problem”, skrev Jean Monnet, mannen som presenterade idén bakom kol- och stålunionen. 

Den beslutsmetod som Monnet föreslog innebar därför ett helt nytt sätt att klubba tvingande lagar som skulle gälla över nationsgränserna.

Det var en uppseendeväckande tanke, också på 1950-talet. Många av nationalstatens ivrigaste försvarare – från höger till vänster – avskydde Monnets metod, och så är det än i denna dag.

EU:s överstatliga lagstiftningsmakt måste förstås användas med måtta, sans och balans.

Monnet underskattade det demokratiska underskott som byggdes in i unionen och därför ska EU-makten inte lägga sig i allting. 


Inga kommentarer: