Leta i den här bloggen

2019-05-29

Spitzenkandidatsystemet innebär att man förvandlar rollen som EU-kommissionens ordförande, till en roll mycket nära en klassisk premiärministers

– en makthavare som är vald på politiska premisser i allmänna val och backas upp av en parlamentarisk majoritet. 

En inte helt oproblematisk omskrivning av EU-kommissionens arbetsuppdrag.

I EU:s senaste regelbok, Lissabonfördraget från 2009, står det att EU:s stats- och regeringschefer måste ta resultatet i valet till EU-parlamentet ”i beaktning” när de väljer ordförande till EU-kommissionen.

EU-parlamentet har inte heller ställt väljarna frågan om de vill att EU ska ha en politiskt vald premiärminister.


Teresa Küchler SvD 2019-05-28

Vad är det som har en flagga, en nationaldag, en nationalsång, en militärstyrka, ett parlament och en högsta domstol. En stat, naturligtvis. Vad är det mer en stat har? Jo, en valuta. Det är därför Europas ledande politiker har infört euron. 


Rolf Englund Internet 20/1 2003

Inga kommentarer: