Leta i den här bloggen

2018-12-02

Det var nog en och annan gammal löntagarfondsmotståndare som höjde på ögonbrynen vid läsandet av SvD i morse. Villy Bergström och löntagarfonderna.

Minnesord kallades det. Ett mycket selektivt minne, dock.

-- Jag vet inte hur Villy Bergström skulle ha känt om han vetat om att han fått minnesord över sig tryckta av Svenska Dagbladets ledarsida.

- Dagens arbetarrörelse har mycket att vara stolta över, och mycket att lära, av Villy Bergström.

Benjamin Katzeff Silberstein SvD 2 december 2018

Ur min första löntagarfondsartikel, 1974, i Svensk Linje:

Villy Bergström (VB) har skisserat förutsättningarna för branschfonderna och dessas konstruktion på i korthet följande sätt. Enligt VB skulle en lösning efter de linjer som han drar upp skapa förutsättning både för ekonomisk tillväxt och en genomgripande demokratisering av det ekonomiska livet - kort sagt en smidig övergång till en demokratisk socialism. 

Han säger att demokratiseringen från två håll blir den kniptångsmanöver, vars skänklar är löntagarnas krav att bli hörda och näringslivets kapitalbehov, som till slut avskaffar kapitalismen i Sverige.


- Trots allt luddigt tal om motsatsen lever vi alltjämt i nationalstatens århundrade. En svensk socialists första plikt är att arbeta för socialistiska lösningar i Sverige. 

- Finns det något som vi kan lära av Stalin är det hans tes om nödvändigheten av socialism i ett land.
Inga kommentarer: