Leta i den här bloggen

2008-01-09

Människan är ett flockdjur. Det förklarar kanske vårt intresse för Paris Hilton?

Hans Zetterberg har i ett fascinerande papper tagit upp vad som kallas "Dunbar's Number", att vi människor förefaller kunna känna igen 150 personer. Det var storleken på en enhet inom den romerska armén och det var fortfarande under Andra Världskriget storleken på ett kompani.

Kanske det kan förklara det stora - och annars svårförståeliga - intresset för Paris Hilton och andra kändisar?

I den gamla byn hade vi människor kontakt med 150 personer och utbytte sannolikt information, skvallrade, om dessa med de andra 149 personerna i vår gemenskap.

I dagens Global Village har vi tagit med kändisarna i vår gemenskap.

Hans Zetterbergs artikel, med länkar


Global Village at Wikipedia

Inga kommentarer: