Leta i den här bloggen

2008-01-25

Bush och Fed stimulerade - Bildt, Feldt och Persson stramade åt

Den nu aktuella bank-krisen, benämnd Subprime, aktualiserar några av den ekonomiska vetenskapens eviga frågor.

Vad skall man göra när recession, för att inte tala om depression, hotar?

Skall man stimulera som Keynes eller strama åt som Hoover sades ha gjort i den amerikanska depressionens inledningsfas.

Fast Hoover-dammen var ju inget dåligt beredskapsarbete...

Den Österrikiska skolan, med Hayek i spetsen, brukar hävda att krisen måste ha sin gång.

Man skulle kanske kunna förklara deras synsätt med Ensamma Mamman contra villaägarna.

Om uppgången före kraschen skedde genom våldsamt stegrade barnbidrag skulle de ha lett till att ensamma mamman skyndade till Lindex och köpte nya byxor till sina barn.

Det hade lett till att antalet byxaffärer och deras anställda hade ökat.

Om uppgången före kraschen i stället hade berott på stigande villapriser förorsakade av lägre räntor hade det lett till att villaägarna känt sig, och varit, rikare och spenderat sina pengar på nya segelbåtar och inköp av nya kök och golfklubbor.

Då hade segelbåtstillverkarna ökat sin produktionskapacitet, fastighetsmäklarna blivit fler och antalet golfklubbar vuxit.

När sedan ekonomin återgår till ett normalläge, ekonomin brukar återgå till sitt normalläge - något annat vore onormalt - måste antalet byxaffärer, respektive kökstillverkare minska.

Detta är smärtsamt.

För att inte folk i allmänhet och bankdirektörer i synnerhet skall göra om samma misstag bör de bestraffas för sitt beteende under
högkonjunkturen.

Kanske till och med statsministrar, finansministrar och riksbankschefer borde, om inte straffas, så åtminstone vanäras, så att de i alla fall inte återkommer till att sitta under kristallkronorna på UD?

Annars hotar Moral Hazard.

Några som tycker att det är viktigt att undvika Moral Hazard är Martin Wolf, Bill Fleckenstein och Allan Meltzer.

Bland dem som tycker att det viktigaste är att undvika recession och depression återfinns Samuel Brittan och Larry Summers, samt, något
överraskande, Ambrose Evans-Pritchard på Daily Telegraph, som annars inte brukar vara någon mjukis.

Några länkar:

Central banks should not rescue fools
Martin Wolf

Capitalism involves booms and busts.
Bill Fleckenstein

Allan Meltzer warns that Bernanke is risking
a disastrous replay of the 1970s
Klick

There are many problems about policies to maintain activity, but lack of policy instruments is not one of them.
Samuel Brittan

Why America must have a fiscal stimulus
Larry Summers

Ambrose Evans-Pritchard

Moral Hazard

Hoover-dammen

Hoover

Carl Bildt


Göran Persson

Rolf Englund, Den Stora bankkraschen, Timbro, 1983

Inga kommentarer: