Leta i den här bloggen

2020-03-08

Sverige och Israel – två demokratier med stark vetenskaplig tradition, men med skilda erfarenheter av krig, kriser och trauman.

 jag vet inte om Sverige ska vara särskilt stolt över att tillhöra den andra extremen, där vi arrangerar Mellofinal med 35 000 åskådare samtidigt som antalet rapporterade smittade snabbt ökar. Ska vi hoppas på att allt går bra? Att strategin med effektiv smittspårning räcker?

När det gäller vår tids politiska trender – nationalism, auktoritär högerpopulism, resandet av murar, hotet från jihadism och terrorism - så ligger Israel ett par decennier före alla andra.

Ingen statsminister kan outsourca ledarskapet i en nationell kris till en statsepidemiolog, chefsekonom eller överbefälhavare.

Peter Wolodarski DN 8 mars 2020
Inga kommentarer: