Leta i den här bloggen

2020-03-23

En sak som måste undvikas – till varje pris: Att hushållen tvingas sälja sina hem.

Det är inte svårt att se 90-talskrisen framför sig. 

Skillnaden nu är att lånen är oerhört mycket större och räntekänsligheten högre.

Situationen är komplicerad eftersom hushållens bolån till stor del är finansierade genom bankernas säkerställda obligationer, ofta kallade bostadsobligationer.

Riksbanken accepterar numera också att banker lämnar in inte bara andras, utan också sina egna, bostadsobligationer som pant hos centralbanken för att låna pengar.

Louise Andrén Meiton SvD 23 mars 2020


Ingves upprepade sin varning om att utländska investerare kan tappa tålamodet med Sverige.

Och betonade att 81 procent av utlåningen från de svenska affärsbankerna har fastigheter och bostäder som säkerhet.


Inga kommentarer: