Leta i den här bloggen

2019-09-29

En viktig men ofta bortglömd grundorsak till klimatkrisen är världens befolkningsökning.

I en tredje studie analyserar Hall med flera folkökning och klimatändring i Afrika, kontinenten med störst ökning: cirka 1,3 miljarder människor i dag, 2,5 miljarder år 2050, och 4,3 miljarder år 2100 enligt FN:s beräkningar. 

Då förutsätts ändå rejält minskande födelsetal i Afrika, vilket är ett osäkert antagande.


Frank Götmark och Malte Andersson

Inga kommentarer: