Leta i den här bloggen

2019-04-01

Var fjärde invånare i Sverige har numera utländsk bakgrund (det vill säga är själv utrikes född eller har två utlandsfödda föräldrar).

 År 2000 uppgick antalet utrikes födda till ganska exakt en miljon (11,3 procent av befolkningen). 

I slutet av 2018 hade antalet nästan fördubblats till 1 955 569 personer (19,1 procent av befolkningen). Största ursprungsland är Syrien följt av Finland och Irak. 

Den 12 april släpper SCB en ny prognos över befolkningsutvecklingen

Anna Dahlberg Expressen 30 mars 2019


https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/manniskorna-i-sverige/

Inga kommentarer: