Leta i den här bloggen

2018-10-06

Vi förstod inte att östeuropéer skulle betrakta Bryssel som ett nytt Moskva.

Misstaget är förmodligen ett av det förra seklets största. 

Sedan den hegemoniala kommunismen bröt samman handlar här all politik om nationalism. 

EU verkar leda till samma förlust av nationell suveränitet som under det stora kommunistiska imperiet, ett mästrande översitteri, till en hierarkisk ordning som tränger ut den egna nationalstaten i periferin och i betydelselöshet. 

Vi begrep det inte. Och det har visat sig vara ett fatalt misstag, förmodligen ett av det förra seklets allra största.

Inte heller insåg vi att östeuropéerna redan hade ett projekt som de arbetat intensivt på i mer än ett sekel: den egna, suveräna nationalstaten.


Inga kommentarer: