Leta i den här bloggen

2018-10-14

Inflationsmålet. Inflation targeting.

Nackdelarna överväger dock. 

Bubblor riskerar att uppstå på tillgångsmarknaderna genom den rikliga tillgången på billiga pengar. Obalanser skapas i ekonomin. Den privata skulduppbyggnaden drivs på. Handlingsutrymmet vid en framtida kris krymper. 

Historien har lärt oss att finansiella kriser kan få förödande effekter på ett lands ekonomi.

Anders Palmér, tidigare prognoschef på finansdepartementet och chefstrateg på Första AP-fonden, SvD 14 oktober 2018


There is no time like the present to adopt a monetary target better suited to a world of low interest rates.

The Economist 11 October 2018


Ambrose, Wolf och Johan Schück om inflationsmålet

Inga kommentarer: