Bo Södersten, gift Friggebo, om löntagarfonderna

Ett genomförande av den arbetarstyrda ekonomin fordrar långtgående reformer, bl a måste den nuvarande kapitalägarklassen pensioneras och produktionsmedlen socialiseras.

Finns det något som vi kan lära av Stalin är det hans tes om nödvändigheten av socialism i ett land.

Under resten av 70-talet och 80-talet är den enda realistiska linjen att arbeta för socialism i ett land, Sverige. Den dominerande uppgiften är att genomföra reformer som steg för steg kan föra oss mot arbetarstyre, jämlikhet och genuint folkligt inflytande.

Jag är övertygad om att det ekonomiska system som byggt upp i Jugoslavien i form av arbetarstyrda företag tillhör en av vårt århundrades mest betydelsefulla sociala innovationer.

Socialdemokratin har inte förlorat regeringsmakten. Inget tyder heller på att den kommer att göra det.

Bo Södersten, gift Friggebo,  i "Den svenska sköldpaddan" 1975. Rabén & Sjögren

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Röd Öppning - Red Opening

Niklas Ekdal, bunkergängets apologet

Swedbank: Svagare krona krävs för att nå inflationsmålet