Leta i den här bloggen

2016-09-29

Palme, Thage G. och löntagarfonderna

En bok som Tobisson inte refererar är Thage G Petersons Palmebiografi från 2002.

I ett uttryck för aningslös klarsyn beskriver Peterson Palmes uppfattning i fondfrågan: 

”Redan från första början insåg han att löntagarfonderna inte hörde hemma i Sverige. 
Ja, inte i något annat demokratiskt samhälle heller.”

Fredrik Johansson, Axess

1 kommentar:

Danne Nordling sa...

Jag har granskat det mesta som Palme sagt om löntagarfonderna. Då framkommer att Palme till en början var positiv till Meidners förslag - det hade en "stram skönhet". Han väntade sig att näringslivets "vinstandelsgrupp" ganska snart skulle lägga fram sitt alternativ och därefter skulle LO och SAF komma fram till en kompromiss om någon sorts "individuell anknytning".

Detta betyder dock inte att Palme var inställd på att han ville se de långtgående socialistiska implikationerna skulle förverkligas som först så småningom kom att föras in i debatten. Detta skedde efter att det lönepolitiska elementet i fondförslaget kom i skymundan (solidariska lönepolitikens övervinster) genom att Waldenströmgruppen inte kom med ett alternativ till Meidner utan föreslog frivilligt aktiesparande. När sedan LO alltmera kom att betona maktövertagandet drog Palme öronen åt sig. Detta borde Peterson ha kunnat observera.
/DNg