Feldt, Englund och Keynes

Sveriges riksbank sprutar in dopningsmedel i kreditmarknaden med en extremt expansiv penningpolitik för att få igång inflationen. Men det går inte utom på bostadsmarknaden där prisstegringarna ses som en samhällsfara.

Finanspolitiken har i vårt land liksom i andra hållits fången av en doktrin som med anspråk på vetenskap säger att penningpolitik är det enda styrmedel som kan åstadkomma både stabilitet och tillväxt. 

Doktrinens resultat kan vi nu se i en värld som skakas av kriser och utebliven tillväxt.

Kjell-Olof Feldt, Dagens Industri 21 april 2016


- Jag tycker det är skriande uppenbart att räntan världen över är för låg och att en större del av stimulanserna borde ske via finanspolitiken.

Det skrev jag på min blogg första gången 
den 5 december 2009.


Keynes, Krugman, Secular Stagnation and The Death of the Rentiers


Izabella Kaminska, FT Alphaville, 23 January 2014

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Röd Öppning - Red Opening

Niklas Ekdal, bunkergängets apologet

Swedbank: Svagare krona krävs för att nå inflationsmålet