Leta i den här bloggen

2014-08-07

Klas Eklund m fl om 90-talskrisen i Plånboken SR

Jag kanske lyssnade slarvigt, men sades det klart och tydligt att Riksbanken inte kunde dämpa bubblan genom räntehöjning på grund av den fasta växelkursen?

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2778&artikel=5906781

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2778&artikel=5904280

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2778&artikel=5898172

Man kan styra en av tre saker; räntan, penningmängden eller växelkursen. 

Nils-Eric Sandberg har skrivit mästerligt och många gånger härom, t ex
18 September 1987
Nils-Eric Sandberg i ruta i DN:
"Både teori och erfarenhet säger att staten kan styra bara en av de tre variablerna, ränta, inflationstakt och växelkurs. Staten kan fritt välja ut vilken av de tre ska fixeras, men bara en. Ty två av d
essa variabler blir i längden alltid en funktion av den tredje. Om staten fixerar växelkursen får man ta den ränta och den inflationstakt som blir följden. Om man fixerar räntan till en viss nivå kommer inflationstakt och växelkurs att anpassas efter det. Etc."Lars Jonung har tillsammans med Klas Fregert skrivit en lärobok i Makroekonomi (Studentlitteratur) 

På sidan 433 ff kan man läsa vetenskapens senaste rön om ”Överhettning och finanskris 1985-1992”. 

Krisen tog ekonomiska bedömare och de ansvariga för den ekonomiska politiken på sängen. Krisens styrka och snabbhet var oväntad – ekonomer och politiker hade glömt vilken roll finansmarknaderna kunde spela när den är fri och öppen, skriver han, vilket är en eufemism för påståendet att de ansvariga var inkompetenta. 
Längre fram (s.493) skriver Jonung att ”i slutet av 1980-talet blev det allt tydligare att stabiliseringspolitiken borde läggas om i kontraktiv riktning. Riksbanken kunde dock inte ändra kronkursen eftersom fast växelkurs var det överordnade målet för Riksbanken”

http://www.internetional.se/vadharvilart.htm

Mer om och av Lars Jonung
OBS att någon journalist ännu inte har fått honom att svara på frågan "När sade Jonung vad till Bildt och Wibble".

http://www.internetional.se/jonung/jonungindex.htm

Min egen länksamling om Kronkursförsvaret

Inga kommentarer: