Leta i den här bloggen

2014-07-15

Infrastrukturinvesteringar har blivit det fikonlöv bakom vilket åtstramningens kolportörer gömmer det faktum att nu även de vill stimulera ekonomin genom ökad efterfrågan.


Det anses finare att göra infrastrukturinvesteringar är att gräva hål i marken och sedan fylla igen dem.

I det rådande debattklimatet är det svårt att få gehör för tanken att öka den totala efterfrågan genom att t ex höja barnbidragen. Nej, nej, då blir det inflation...

Men infrastrukturinvesteringar, som t ex det ekonomiskt vanvettiga projektet med höghastighetståg för 140 miljarder kr, det ryms inom TV-soffans åsiktskorridor.

- Allianspartierna lovar att avsätta 140 miljarder kronor i en ny infrastrukturproposition om de vinner valet. 

Alliansen har bestämt sig för att höghastighetsbanor behövs hela vägen från Stockholm till Malmö och från Stockholm till Göteborg. Runt 2035 skulle de kunna vara färdiga. 

- Det blir den största järnvägsutbyggnaden sedan 1800-talet, säger Folkpartiledaren Jan Björklund.

- På Gripenstedts tid var Sverige ett av Europas fattigaste länder, med hungersnöd år 1868. Utan de stora statsfinansiella underskotten hade konungariket varit mindre skuldsatt, men utan järnvägar. 

Det skrev Carl-Johan Westholm, i  Liberal Debatt nr 3, publicerad på nätet den 19 maj 2014.

Infrastrukturinvesteringar har blivit det fikonlöv bakom vilket åtstramningens kolportörer gömmer det faktum att nu även de vill stimulera ekonomin genom ökad efterfrågan.

Se även Stabiliseringspolitik och BIS.
Inga kommentarer: