Leta i den här bloggen

2014-04-11

Kanske jag inte vet vad jag talar om?

Häromdagen lyssnade jag på en föredragning om världsekonomin och aktie- och obligationsmarknaderna av en av världens mest berömda marknadsrådgivare, jag skall inte säga vilken.

Det var fina ord och fina diagram. Men när jag lyssnade fick jag känslan av att vare sig han eller jag riktigt förstod vad det är som pågår.

Det är något vi sannolikt delar med flera.

I morse läste jag tankar som ligger nära vad jag kände:

It is now nearly seven years since the start of the financial crisis, yet despite growing evidence in America and Britain of a return to relative normality, something remains profoundly broken at the heart of the world economy. 

Low interest rates in the US and Greece are not a sign of recovery, but a warning of permanent stagnation, creating the potential for future financial instability 


Det skrev Jeremy Warner, 10 Apr 2014

Inga kommentarer: