Leta i den här bloggen

2012-10-26

Karl-Petter, Carl Bildt, Anders Borg och Assar Lindbeck Det finns inte någon som kan visa vägen hur de ska komma ur den här jättedjupa krisen

Ja-sägarna vägrar dra den uppenbara slutsatsen av vad de själva säger. 

EMU var ingen bra idé.

– De spanska fackföreningarna känner en oerhörd frustration över att det inte finns någon som kan visa vägen hur de ska komma ur den här jättedjupa krisen, säger LO:s nye ordförande Karl-Petter Thorwaldsson, som är i Bryssel med anledning av Europafackets styrelsemöte som äger rum i samband med EU-toppmötet.

– Vi måste hitta egna förslag på hur man ska förbättra konkurrenskraften och få nya jobb i Europa och driva dem.
 

Det känns ju inte som att vi är nära det i dag, säger Karl-Petter Thorwaldsson.
 

Europaportalen 18 oktober 2012


Anders Borg tror att Grekland kan komma att tvingas lämna eurozonen


– Skulle man lämna eurosamarbetet är det troligt att man får tillbaka sin konkurrenskraft och då kanske Grekland kan komma på fötter vart efter.
 

– Det är en smärtsam och komplicerad väg men det är svårt att se en alternativ väg som skulle kunna fungera.
 

Ekot 12 oktober 2012

Att på den gemensamma marknadens grund bygga en fullt fungerande ekonomisk och monetär union har visat sig svårare än vad många insett


Carl Bildt, DN Debatt 23 juli 2012

Assar Lindbeck: Jag tvivlar på att befolkningen i länder med statsfinansiella problem kommer att acceptera förmynderi och bestraffning beslutade av politiker i andra länder.
 

Jag är inte heller övertygad om att befolkningen i länder utan statsfinansiella problem kommer att ta på sig rollen som givmild storebror.
 

Jag har därför svårt att tro på idén om en långtgående centralisering av finanspolitiken till övernationell nivå.
 

Alternativet är en partiell eller total upplösning av valutaunionen


Assar Lindbeck, DN Debatt 17 juli 2012

Brandförsäkringsargumentet: Monetary union a burning house without any fire exits

Inga kommentarer: