Leta i den här bloggen

2012-10-15

Förslaget om en bankunion, med en överstatlig finanstillsyn som ett första steg kommer upp för diskussion på toppmötet nästa vecka

Förslaget om en bankunion, med en överstatlig finanstillsyn som ett första steg
kommer upp för diskussion på toppmötet nästa vecka

Rolf Gustavsson, kolumn SvD 13 oktober 2012

 Denna kris erbjuder Europa en enorm chans. Den har lagt fast dagordningen för åratal framåt: bankunion, finanspolitisk union och politisk union.
finanskrisen har inte bara skakat Europa i dess grundvalar utan antagit livshotande proportioner
Just nu står eurozonen på tröskeln till en bankunion, och en finanspolitisk union följer.
Men om så bara med en bankunion kommer trycket i riktning mot en politisk union att tillta.

Joschka Fischer, Kolumn DN, 2 Oktober 2012

Inga kommentarer: