Leta i den här bloggen

2018-09-24

Kvar blir UlfK. Utmyglad.

Efter dagens talmansval får det anses säkert att SD röstar emot UlfK som regeringsbildare. 

I slutändan hotar extraval. Då blir C och L stödpartier åt S "för att rädda landet undan kaos". 

Kvar blir UlfK. Utmyglad.


Inga kommentarer: