Leta i den här bloggen

2018-04-07

The Marshall Plan: Dawn of the Cold War.

Matthew C Klein FT Alphaville 6 March 2018

https://ftalphaville.ft.com/2018/04/06/2199378/benn-steil-explains-the-marshall-plan/

https://www.cfr.org/book/marshall-plan

Enligt Riksbanken uppgick den 31 december 1991 svenska företags och hushålls utlandsskuld till totalt 693 miljarder kr. Om man därtill lägger att utlänningarna köpt svenska likvida SEK-obligationer för 98 miljarder blir den svenska utlandsskulden 791 miljarder kr (cirka 140 miljarder dollar, vilket är mer än Brasiliens utlandsskuld). 

Den totala svenska bruttoskulden var över 1 000 miljarder, inkl. stat och kommun. Det är mycket pengar. Som jämförelse kan nämnas att Marshall-hjälpen uppgick i dagens penningvärde till dryga 400 miljarder kr och att det totala börsvärdet av de svenska företagen nu är cirka 450 miljarder kr.

"Stålbadet i skuldfällan"
Rolf Englund på DN Debatt 26/8 1992

http://www.internetional.se/dn92.html

Inga kommentarer: