Leta i den här bloggen

2018-04-04

Lars Wohlin Riksbankschefen som fick Sverige att säga nej till euron


Han hymlar inte heller med fakta som sätter Marcus Wallenberg i sämre ljus, då han menar att Wallenberg låg bakom politikernas uppfattning att så hårt tro på fasta växelkurser. 

Kronförsvaret fungerade som en räddningsaktion för stora aktörer som SEB. 

Istället vältrades kostnaderna över på svenska skattebetalare. Stora banker hann lösa in sina utlandslån innan kronkursen föll.

Författaren summerar om Lars Wohlin, ”Kampen mot euron är en insats som måste skrivas in i historieböckerna, detta trots att de medier vars agenda var att driva in oss i euron, av naturliga skäl, tystnade väldigt snabbt i ämnet efter september 2003.”

Dick Erixon, Samtiden, 1 april 2018


Inga kommentarer: