Leta i den här bloggen

2017-09-01

Sambandet mellan den fasta växelkursen och realräntechocken

Rolf Englund, oktober 2005

Tänk vad man kan hitta i sin dator.

I boken Ekonomisk Politik. En vänbok till Assar Lindbeck (SNS Förlag 1995) bidrar de båda ekonomerna Hans Tson Söderström och Nils Lundgren med ett intressant kapitel kallat Kronförsvaret hösten 1992 - var det värt sitt pris?

Den absoluta lejonparten av de totala kostnaderna för Riksbanken åsamkades under den sista veckan före kronans fall, när Riksbanken frångick sin tidigare strategi att försvara kronan genom räntehöjningar för att i stället övergå till direkta interventioner på valutamarknaden.


Sedan kommer en anmärkningsvärd mening:


- Detta strategibyte gav privata aktörer som litat på Riksbankens utfästelser om fast kronkurs möjlighet att gå ur sina valutalån, men öppnade samtidigt möjlighet för utländska och inhemska spekulanter att ta position mot kronan. 

En kanske önskvärd omfördelning av oundvikliga växelkursförluster inom Sverige kunde genomföras endast till priset av ytterligare förluster för Riksbanken vilka motsvarades av privata spekulationsvinster i Sverige och omvärlden.

Slut citat.

Inga kommentarer: