Leta i den här bloggen

2017-09-18

Ovanligt varmt havsvatten i Atlanten, stark västafrikansk monsun och ingen El Niño orkan


Vattnet i den tropiska Atlanten är alltid varmt relativt sett, men precis som det mesta så varierar även det över tid.

Den här variationen kallas för den atlantiska multidekadala oscillationen, AMO, och består av en varm och en kall fas. 

Dessa faser kännetecknas av 20-40 åriga perioder där vattentemperaturen i Atlanten oftare är varmare respektive kallare. 

Sedan mitten på 1990-talet (ungefär från 1995) befinner sig Atlanten i en varm fas av AMO. 


Read more here

Inga kommentarer: