Leta i den här bloggen

2017-03-29

Cervenka om bopriser och skuldsättning. Om de haft rätt hade ju förstås landets folkvalda för flera år sedan vidtagit en lång rad åtgärder i syfte att undanröja faran.


Orosspridarna? Sveriges Riksbank, Konjunkturinstitutet, Finansinspektionen, Boverket, Internationella Valutafonden, OECD, EU-kommissionen, European Systemic Risk Board, Moody’s, UBS, Nobelpristagare som Robert Shiller och Paul Krugman, svenska ekonomer som Lars Jonung med flera, förre finansministern Anders Borg, förre Riksbankschefen Lars Heikensten… hur mycket tid har ni?

Gemensamt för ovanstående är att de på olika sätt har uttryckt oro för de svenska bostadspriserna, hushållens skuldsättning, de svenska bankerna och det otrevliga som allt detta riskerar att göra med svensk ekonomi.

Lite ovanliga namn för att ingå i en populistisk desinformationsoperation, det ska medges.

Andreas Cervenka. SvD 27 mars 2017

Huspriser hos IntCom


Inga kommentarer: