Leta i den här bloggen

2017-03-26

Att lämna euron eller sin partner är jobbigt. Men det kan var mödan värt.

 - En möjlig tolkning är att euron snarare än att vara en mekanism för ”en allt fastare sammanslutning av de europeiska folken” kanske kan vara den mekanism som håller ihop EU och förhindrar ett sönderfall därför att en återgång till nationella valutor upplevs som alltför komplicerad och riskfylld. 

Lars Calmfors, Eurokrisen, eurosamarbetets regelsystem och den framtida integrationen (SIEPS 2017:1)Inga kommentarer: