Leta i den här bloggen

2016-08-31

Government budgets are set by people who don’t distinguish between spending on debt service and everything else., Jfr Bildt och Wibble

Inflation is always and everywhere a monetary phenomenon

–Milton Friedman, “The Counter-Revolution in Monetary Theory” (emphasis in original)


Matthew Klein, FT Alphaville 30 August 2016


Många av oss kommer ihåg när Bildt och Wibble lade fram sina sparpaket när budgetunderskottet skenade när räntorna steg (för att försvara växelkursen) och inkomsterna sjönk när konjunkturen gick ned.

Kronkursförsvaret

Inga kommentarer: