Leta i den här bloggen

2016-08-29

För perioden januari–juli i år gav handeln ett överskott på 4,5 miljarder kronor, mot 20,5 miljarder kronor i överskott under samma period i fjol.

Varuexporten uppgick i juli till 85,1 miljarder kronor, medan varuimporten blev 84,6 miljarder kronor.

http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Handel-med-varor-och-tjanster/Utrikeshandel/Utrikeshandel-med-varor/7223/7230/Behallare-for-Press/408146/#

Vi befinner oss fortfarande nära toppen av bostadsprisbubblan. 

Vi har fortfarande svenska löner och kinesiska priser. 


Men vänta bara. 

Rolf Englund blog 4 januari 2013

Inga kommentarer: