Leta i den här bloggen

2015-02-16

Är Johan Norberg en vältalig charlatan?

Johan Norberg skriver elegant och vältaligt om boken ”Not Fit for Our Society” av Peter Schrag om mönster i nästan varje invandrarepisod.  

- Först är de ett hot, men med tiden står det klart att de är som du och jag och mest vill skapa ett gott liv för sina familjer. Efter ett par generationer framställs de som de gamla, goda invandrarna, jämfört med nästa grupp, som nu är den främmande, farliga.

- Nu är amerikanerna oroliga för mexikaner, och ofta hör man i debatten att de är ett särfall – inte alls som tyskar, irländare, kineser och judar som i efterhand ser ut som mönstermedborgare.

So far so good.

De svenska problemen med de asylsökande är således inte så stora, synes slutsatsen bli.

-  Tidigare invandrargrupper har kommit in i samhället genom arbetsmarknaden, och den har vi omgärdat med många hinder. Men om vi kan riva dem finns det skäl att hoppas att dagens farhågor så småningom känns lika mossiga som Franklins rädsla för svenskar och tyskar, slutar Johan Norberg sitt inlägg på Svenska Dagbladets ledarsida 15 februari 2015

Det låter ju bra. 

Men vilka är de många hinder som Johan Norberg vill riva?

Därom intet.

Det är därför man måste ställa frågan om Johan Norberg är en vältalig charlatan.

Inga kommentarer: