Leta i den här bloggen

2015-02-15

Är det tyskarna som är The Good Guys inom Euroland?

Det är målsättningen om ett ständigt fastare förbund - "ever closer union" - som är själva grundbultsfelet med EU, brukar jag hävda. 

Nu märker jag att min främsta allierade faktiskt kan vara Tyskland och då främst dess författningsdomstol. 

Man skall också komma ihåg att Tyskland tvingades gå med i EMU för att få OK för återföreningen, ett franskt krav.

- Berlin has a bottom-line, non-negotiable position on which it will not budge. 

This is that the eurozone is not about to become a permanent transfer union – not now, not ever. 

Det skrev Jeremy Warner i Telegraph 14 February 2015

- Europe’s leaders have led their electorates into the most ghastly mess, and still they can’t admit it. 

- If they don’t end up guillotined for their stubbornness, metaphorically at least, I for one will be very surprised.

Ms Merkel does not say “no” to eurozone bonds. She says: “Not without treaty change.”

Och eftersom det förefaller omöjligt att i dag eller de närmast decennierna få igenom en fördragsändring med ökad makt till Bryssel och Frankfurt i alla - det krävs alla - medlemsländerna så är den vägen stängd.

- Europe’s leaders have led their electorates into the most ghastly mess, and still they can’t admit it. '

Vad är roten till det onda? Införandet av euron som ett steg på vägen mot ett Europas Förenta Stater, ett nytt romerskt rike.

Det är inte Tysklands fel. Det är inte Greklands fel.

Det är eurons fel.

Inga kommentarer: