Leta i den här bloggen

2015-01-09

Stiglitz och Englund om Bryssel, Frankfurt och Berlin

Repeatedly, voters have thrown out incumbents, dissatisfied with the direction of the economy – only to have the new government continue on the same course dictated from Brussels, Frankfurt, and Berlin. 

But for how long can this continue? 

Joseph E. Stiglitz, Project Syndicate 8 January 2015


Problemets kärna är att det inte går att ha EMU om man inte vill ha ett Federalt Europa, styrt från Bryssel och Frankfurt, eller om det blir Berlin. 
Inga kommentarer: