Leta i den här bloggen

2014-09-24

Chockbesked: Vice riksbankschef Karolina Ekholm flaggade på måndagen för en bostadsbubbla. Hon pekar ut Stockholms innerstad som nästa problemområde när det gäller hushållens skuldsättning.

SvD Näringsliv 23 september 2014
 

Video här
http://www.svd.se/naringsliv/riksbanken-varnar-for-bostadsbubbla_3943668.svd


Om hushållens skulder - Samlad information om bolånemarknaden
Riksbanken


http://www.riksbank.se/sv/Press-och-publicerat/Publicerat-fran-Riksbanken/Publicerat-om-bolan-och-hushallens-skuldsattning/

Ekholm: Hur ska finansiella kriser kunna undvikas i Sverige?
Riksbanken 2012-09-27 (OBS 2012)


http://www.riksbank.se/sv/Press-och-publicerat/Tal/2012/Ekholm-Hur-ska-finansiella-kriser-kunna-undvikas-i-Sverige/Bostadsrättsmarknaden i storstadsregionerna är en het fråga i debatten. Fokus ligger ofta på prisutvecklingen som näst intill undantagslöst pekat uppåt under 2000-talet. Men bostadsrättsmarknaden är samtidigt en marknad som sänder värdefulla signaler om hur och var folk vill bo. Och vad de är beredda att betala för det.

I denna marknadsrapport tittar vi närmare på vilka ekonomiska konsekvenser priserna får för bostadsrättsköparen – per månad. Vi redovisar detaljerade kartor över vad de boende betalar i olika lägen. Beräkningarna bygger på ett omfattande empiriskt underlag. Vi jämför månadsbetalningarna med inkomster för olika grupper – och får en bild av vilka som kan, respektive inte kan, etablera sig på marknaden.

Boverket september 2014

 
Mer om huspriser

Mer nyheter från IntCom och nejtillemu


Inga kommentarer: