Leta i den här bloggen

2014-09-29

Antalet asylsökande bestäms av hur många som söker asyl.

Det är ingenting som regeringen bestämmer.

Att så många söker sig till Sverige beror på vårt goda rykte.

Det betyder också att ju bättre vi tar hand om de asylsökande, ju snabbare de får bostad och arbete och ju fler sk papperslösa (de som fått avslag) som inte förpassas ur landet, desto fler asylsökande kommer det.

Skäll nu inte på mig för detta. Det är inte mitt fel.

Jag bara påpekar det, som jag brukar säga.

Man skulle kunna kalla det invandringspolitikens Moment 22.

Att det är så inser man efter att ha tänkt efter i 30 sekunder.

Inga kommentarer: