Leta i den här bloggen

2013-12-29

Medelklassen alltmer proletariserad

- Hushållens finansiella förmögenhet steg till en ny toppnotering vid utgången av tredje kvartalet och uppgick då till 5 712 miljarder, en ökning med 239 miljarder under kvartalet.
SCB december 2013

- Årtionden med höga skatter har proletariserat den svenska medelklassen om vi bortser från våra tillgångar i fastigheter.

Sofia Nerbrand, då chefredaktör på samhällsmagasinet Neo, på SvD ledarsida 25/9 2006

Läs mer här

Inga kommentarer: