Svaret på galaxens alla frågor är inte 42. För ekonomi och banker är svaret 20.

Varför är räntan så låg? Varför räddas bankerna gång på gång av skattebetalarna? Vadan denna debatt om bankernas kapitaltäckningsregler (Basel-reglerna)? Varför är bankerna Too Big To Fail?

Svaret är 20.

Låt oss säga att bankerna skall ha ett eget kapital på fem procent av sin balansomslutning.
På 100 miljoner i utlåning skall banken ha fem miljoner i eget kapital. Det är 1/20-del.

Om banken ökar sitt egenkapital med en miljon kan banken låna ut ytterligare 20 miljoner.
Fem procent av 120 miljoner är sex miljoner.

Dessvärre gäller även det omvända.

Om banken gör en förlust på en miljon så sjunker därmed bankens egenkapital med en miljon och då måste banken minska sin utlåning med 20 miljoner.

Detta är ingen nyhet. Det har alla vetat i 100 år. Tomas Fischer påminde om det i december 2008:

- En bank får låna ut 10–20 gånger sitt egna kapital. Förlorar banken en miljard måste den alltså kräva låntagarna på 10–20 miljarder. Det får konsekvenser i den reala ekonomin.

Det är därför räntan är så låg. Vem tjänar på det?

- Cui bono? The banks, of course. So do not be fooled by anybody who says that the central bank should cut interest rates for the benefit of innocent citizens.


Bankernas höga vinster är inte ett olycksfall i arbetet utan är regeringarnas sätt att återkapitalisera bankerna. Vem skulle annars göra det? Aktieägarna naturligtvis. Men dom slipper det genom den låga räntan som bara drabbar spararna.

Det är därför Euroland ger lån till krisländerna. För att inte de tyska och franska bankerna skall göra förluster. Lånen används nämligen till att återbetala förfallande skulder till dessa banker, inte till extra månadslöner åt lata greker, som man försöker ge sken av.

- Let me tell you a little secret, folks. The theory is that if you give stricken financial institutions enough time, profits from their basic operations can help them dig out of the capital pit into which they've fallen. A few years of nice profits will help offset the big losses from past blunders, provided the company stays alive long enough.


Det talas mycket i Basel och på andra ställen om att bankerna behöver en större andel egenkapital för att inte insättarna och/eller skattebetalarna skall förlora pengar om bankerna gör det.

Det minskar risken för bank-runs.

Men om banken gör en förlust på en miljon så sjunker fortfarande bankens egenkapital med en miljon och då måste banken fortfarande minska sin utlåning. Siffran skulle inte längre vara 20.

Men bankernas aktieägare är ovilliga att skjuta till mer pengar. Risken är uppenbar att de i stället skulle krympa sina balansräkningar (minska sin utlåning och dumpa statsobligationer) för att på det sättet öka egenkapitalets andel av balansomslutningen.

Jorden är enbart ett experiment för att hitta "den yttersta frågan om livet, universum och allting". 
Svaret är 42.
Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Röd Öppning - Red Opening

Niklas Ekdal, bunkergängets apologet

Tickande bomben i Heimstaden AB