Leta i den här bloggen

2013-08-13

Är det villaägarna och bostadsrättsinnehavarna som är Too Big To Fail?

Det pågår en omfattande debatt kring de ny Basel-reglerna för bankernas kapitaltäckning och problemet med att de stora bankerna är Too Big To Fail och måste räddas.

Fínanskrisen orsakades av att fastighetspriserna i USA och annorstädes, som länge stigit, började sjunka.

Då höll hela det internationella banksystemet på att kollapsa. 

Det var nära ögat.

Sedan dess har världens centralbanker sänkt räntan till nära noll och stödköpt värdepapper (QE) för väldiga belopp och proklamerat att det skall de fortsätta med ett bra tag.

Det är inte roligt för spararna och risken är uppenbar att den låga räntan gör att folk anpassar sig och sina förväntningar på ett sätt som gör det svårt att återgå till ett normalt ränteläge utan väldiga konvulsioner.

Huspriserna är av central betydelse för hushåll och nationer.

Tanken med den låga räntan är att få upp huspriserna igen till en nivå där hushållen åter kan höja sina lån och spendera de lånade pengarna och därmed får fart på den totala efterfrågan och ekonomin i stort.

Men det är ingen hållbar strategi. 

If something can't go on forever it will stop.

Det är ett dilemma att det är villaägarna och bostadsrättsinnehavarna som är Too Big To Fail.

Dom har många röster i valet och såväl den härskande klassen som the chattering classes är part i målet.

Huspriser

Basel

Too Big To Fail

Next Bubble Is Forming: U.S. Government Bonds


Villaägarna - Roten till allt ont?


Inga kommentarer: